Địa điểm du lịch: Mộc Châu

Review vài điểm về chuyến đi Mộc Châu!

Review vài điểm về chuyến đi Mộc Châu!

Ngày đăng: 06 - 04 - 2020 Lượt xem: 101

Review vài điểm về chuyến đi Mộc Châu của nhóm mình vừa qua nhé : Đi vào những ngày đầu của dịch nên rất cẩn thận, không đến chỗ nào đông người và rất hên là chỗ nào bọn mình đi cũng chỉ có bọn mình, lúc ra về...